Få tilgang til opptakene fra konferansen 'Leadership in Changing Times'

Hvordan kan du lede organisasjonen på best mulig måte i en verden full av endringer? Under 'Leadership in Changing Times' fikk 1600 deltakere hjelp av noen av verdens største profiler på teknologi, innovasjon og tillit.

Spesielt Oxford-professor Rachel Botsman og Randi Zuckerberg ble godt lagt merke til med rekordhøye ratinger på tilbakemeldingsskjemaet.

Sentrale spørsmål som ble besvart under konferansen:

  • Hvordan påvirker den digitale transformasjonen vår kultur og tillit?
  • Hvordan skape en vinnende organisasjon ved bruk av teknologi?
  • Hvordan påvirkes lederrollen i en tid med store endringer?
  • Og hvilke verktøy kan du bruke i møte med ny teknologi?

- Jeg tar meg av hatten. Lykke til med å toppe dette!
Deltaker på Oslo Business Forum

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.