Få tilgang til opptakene fra konferansen 'The Future of Technology and Sustainability'

Hvordan kan du skape bærekraftige forretningsmodeller og løsninger ved bruk av teknologi? Under 'The Future of Technology and Sustainability' fikk 3.000 deltakere hjelp av noen av verdens største profiler på teknologi, innovasjon og bærekraft.

Spesielt MIT-professor Andrew McAfee og Oxford-professor Chris Kutarna ble godt lagt merke til med svært høye ratinger på tilbakemeldingsskjemaet.

Sentrale spørsmål som ble besvart under konferansen:

  • Hvordan kombinerer vellykkede forretningsmodeller bærekraft og lønnsomhet?
  • Hvordan skape en vinnende organisasjon ved bruk av teknologi?
  • Og hvordan endrer lederrollen seg med store teknologiske fremskritt?

I tillegg ble fake news, kunstig intelligens, digital ledelse, bærekraftsutfordringer og en rekke sentrale muligheter og utfordringer diskutert og drøftet under konferansen.

- Jeg tar meg av hatten. Lykke til med å toppe dette!
Deltaker på Oslo Business Forum

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.